Χάρτης Κατάταξη

Α.012

Α.012
Συντεταγμένες: 497|470
Πόντοι: 10.270
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)