Χάρτης Κατάταξη

B001 Noriega

B001 Noriega
Συντεταγμένες: 504|486
Πόντοι: 9.996
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)