Χάρτης Κατάταξη

0036.Blood In, Blood Out

0036.Blood In, Blood Out
Συντεταγμένες: 519|499
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)