Χάρτης Κατάταξη

04. #%*@# Αμνησία

04. #%*@# Αμνησία
Συντεταγμένες: 472|486
Πόντοι: 10.252
Παίκτης: macug
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)