Χάρτης Κατάταξη

0002.warlord53

0002.warlord53
Συντεταγμένες: 520|501
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)