Χάρτης Κατάταξη

0016.Enemy at the gates

0016.Enemy at the gates
Συντεταγμένες: 518|500
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)