Χάρτης Κατάταξη

(08)Kipseli City

(08)Kipseli City
Συντεταγμένες: 495|483
Πόντοι: 10.083
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)