Χάρτης Κατάταξη

0011.Django Unchained

0011.Django Unchained
Συντεταγμένες: 521|509
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)