Χάρτης Κατάταξη

0003.Χαλίφης

0003.Χαλίφης
Συντεταγμένες: 525|520
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)