Χάρτης Κατάταξη

Proisoropistis

Proisoropistis
Συντεταγμένες: 499|514
Πόντοι: 8.557
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)