Χάρτης Κατάταξη

TSAKOS 0001

TSAKOS 0001
Συντεταγμένες: 543|520
Πόντοι: 9.908
Παίκτης: tsakos33
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)