Χάρτης Κατάταξη

F003 Noriega

F003 Noriega
Συντεταγμένες: 483|466
Πόντοι: 9.192
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)