Χάρτης Κατάταξη

ΧΩΡΙΟ 005

ΧΩΡΙΟ 005
Συντεταγμένες: 511|469
Πόντοι: 10.447
Παίκτης: BASILIAS
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)