Χάρτης Κατάταξη

C018 Noriega

C018 Noriega
Συντεταγμένες: 472|490
Πόντοι: 10.014
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)