Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Επιτεύγματα
1 AdrenaLine Shhh. 410
Συλλέκτης της μέρας
Υποστηρικτής της ημέρας
Ληστής της ημέρας
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα
Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Band of Brothers
Card Master
Άρχοντας της ηπείρου
Έμπορος
Αντικατασκοπία
Αρχηγός
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Επιτυχής κατάκτηση
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Συλλέκτης
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Αρχιτέκτονας
Εμπιστοσύνη
Επίθεση στον εαυτό σου
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Ληστής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Νικητής πολέμου
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Εκτός χρόνου
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Τυχεράκιας
Φιλάνθρωπος
2   395
Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα
Ληστής της ημέρας
Συλλέκτης της μέρας
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Υποστηρικτής της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Band of Brothers
Card Master
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Επιτυχής κατάκτηση
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Συλλέκτης
Άρχοντας της ηπείρου
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Επίθεση στον εαυτό σου
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Ληστής
Νικητής πολέμου
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Αντικατασκοπία
Εκτός χρόνου
Εμπιστοσύνη
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Τυχεράκιας
3 Latis Shhh. 340
Συλλέκτης της μέρας
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Ληστής της ημέρας
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα
Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας
Υποστηρικτής της ημέρας
4 AERIKO Α.Τ 192
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Υποστηρικτής της ημέρας
Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας
Ληστής της ημέρας
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Συλλέκτης της μέρας
Band of Brothers
Card Master
Άρχοντας της ηπείρου
Έμπορος
Αντικατασκοπία
Αρχηγός
Βιβλιοθηκάριος
Εμπιστοσύνη
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Επιτυχής κατάκτηση
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Αρχιτέκτονας
Εκτός χρόνου
Επίθεση στον εαυτό σου
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Ληστής
Νικητής πολέμου
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Συλλέκτης
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Χρόνια στο Παιχνίδι
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Εκπαιδεύθηκαν
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Μέντορας
Τυχεράκιας
5 Miecel09 Α.Τ 190
Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα
Χρόνια στο Παιχνίδι
Card Master
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Νικητής πολέμου
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Band of Brothers
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Επίθεση στον εαυτό σου
Επιτυχής κατάκτηση
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Κροίσος
Ληστής
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Συλλέκτης
Άρχοντας της ηπείρου
Αντικατασκοπία
Εκτός χρόνου
Εμπιστοσύνη
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Κορυφαίος σκόρερ
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Επαναλαμβανόμενος θαμώνας
Τυχεράκιας
6 Tourb1nas Shhh. 176
Ληστής της ημέρας
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Συλλέκτης της μέρας
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα
Υποστηρικτής της ημέρας
Band of Brothers
Card Master
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Επιτυχής κατάκτηση
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Συλλέκτης
Χρόνια στο Παιχνίδι
Άρχοντας της ηπείρου
Αντικατασκοπία
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Εμπιστοσύνη
Επίθεση στον εαυτό σου
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Λεηλατητής
Ληστής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Νικητής πολέμου
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Εκτός χρόνου
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Μέντορας
Τυχεράκιας
7 RomaReturns Shhh. 167
Υποστηρικτής της ημέρας
Ληστής της ημέρας
Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Συλλέκτης της μέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Band of Brothers
Card Master
Έμπορος
Αντικατασκοπία
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Επίθεση στον εαυτό σου
Επίπεδο Paladin
Επιτυχής κατάκτηση
Λεηλατητής
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Συλλέκτης
Άρχοντας της ηπείρου
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Εμπιστοσύνη
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Ληστής
Νικητής πολέμου
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Εκτός χρόνου
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Τυχεράκιας
8 gioda Shhh. 167
Συλλέκτης της μέρας
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Band of Brothers
Card Master
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Συλλέκτης
Άρχοντας της ηπείρου
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Επίθεση στον εαυτό σου
Επίπεδο Paladin
Επιτυχής κατάκτηση
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Ληστής
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Αντικατασκοπία
Εκτός χρόνου
Εμπιστοσύνη
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Μέντορας
Νικητής πολέμου
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Τυχεράκιας
9 Cicada Shhh.. 162
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας
Ληστής της ημέρας
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Band of Brothers
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Card Master
Αντικατασκοπία
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Εμπιστοσύνη
Επίθεση στον εαυτό σου
Επιτυχής κατάκτηση
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Ληστής
Νικητής πολέμου
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Πιστός φίλος
Συλλέκτης
Άρχοντας της ηπείρου
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Εκτός χρόνου
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Συμπολεμιστές
Χρόνια στο Παιχνίδι
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Κατάκτηση του εαυτού σου
Τυχεράκιας
Φιλάνθρωπος
10 chris1997... Α.Τ 152
Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Υποστηρικτής της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Card Master
Έμπορος
Αντικατασκοπία
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Band of Brothers
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Εμπιστοσύνη
Επίθεση στον εαυτό σου
Επιτυχής κατάκτηση
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Κροίσος
Ληστής
Νικητής πολέμου
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Συλλέκτης
Άρχοντας της ηπείρου
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Εκτός χρόνου
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Κορυφαίος σκόρερ
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Μέντορας
Τυχεράκιας
11 krokalas13 Α.Τ 148
Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Card Master
Έμπορος
Αντικατασκοπία
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Συλλέκτης
Band of Brothers
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Εμπιστοσύνη
Επιτυχής κατάκτηση
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Ληστής
Νικητής πολέμου
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Άρχοντας της ηπείρου
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Εκτός χρόνου
Επίθεση στον εαυτό σου
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση του εαυτού σου
Μέντορας
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Επαναλαμβανόμενος θαμώνας
Τυχεράκιας
12 Eτερος εγώ Α.Τ 143
Ληστής της ημέρας
Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Υποστηρικτής της ημέρας
Band of Brothers
Card Master
Έμπορος
Αντικατασκοπία
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Επιτυχής κατάκτηση
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Νικητής πολέμου
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Συλλέκτης
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
13 pontios1926 N.W 136
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Band of Brothers
Άρχοντας της ηπείρου
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Επίθεση στον εαυτό σου
Επιτυχής κατάκτηση
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Κροίσος
Ληστής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ο Στρατηγός
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Συλλέκτης
Χρόνια στο Παιχνίδι
Card Master
Αντικατασκοπία
Εκτός χρόνου
Εμπιστοσύνη
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Κορυφαίος σκόρερ
Νικητής πολέμου
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Τυχεράκιας
14 billmarin Shhh. 136
Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Έμπορος
Αντικατασκοπία
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Συλλέκτης
Band of Brothers
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Εμπιστοσύνη
Επίθεση στον εαυτό σου
Επιτυχής κατάκτηση
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Κροίσος
Ληστής
Νικητής πολέμου
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Άρχοντας της ηπείρου
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Εκτός χρόνου
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Κορυφαίος σκόρερ
Ο Στρατηγός
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Card Master
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Μέντορας
Τυχεράκιας
15 shotgun1 Shhh.. 136
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Υποστηρικτής της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Card Master
Άρχοντας της ηπείρου
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Band of Brothers
Αντικατασκοπία
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Επίθεση στον εαυτό σου
Επίπεδο Paladin
Επιτυχής κατάκτηση
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Ληστής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Νικητής πολέμου
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Συλλέκτης
Εκτός χρόνου
Εμπιστοσύνη
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Κατάκτηση του εαυτού σου
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Επαναλαμβανόμενος θαμώνας
Τυχεράκιας
Φιλάνθρωπος
16 piero30 Α.Τ 129
Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας
Υποστηρικτής της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Επίπεδο Paladin
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο θάνατος ενός ήρωα
Αντικατασκοπία
Αρχηγός
Εμπιστοσύνη
Ενισχύσεις
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Ληστής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ο Στρατηγός
Ο βασιλιάς των πόντων
Στρατολόγος
Συλλέκτης
Band of Brothers
Card Master
Άρχοντας της ηπείρου
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Αρχιτέκτονας
Εκτός χρόνου
Επίθεση στον εαυτό σου
Επιτυχής κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Νικητής πολέμου
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση
17 itachi7 Shhh.. 124
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Επίπεδο Paladin
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Card Master
Αντικατασκοπία
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Ενισχύσεις
Επίθεση στον εαυτό σου
Ληστής
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Συλλέκτης
Band of Brothers
Άρχοντας της ηπείρου
Εκτός χρόνου
Εμπιστοσύνη
Επιτυχής κατάκτηση
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Νικητής πολέμου
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Κατάκτηση του εαυτού σου
Τυχεράκιας
Φιλάνθρωπος
18 togelos Shhh.. 122
Ληστής της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο Στρατηγός
Πιστός φίλος
Card Master
Αρχηγός
Επίπεδο Paladin
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Λεηλατητής
Ληστής
Ο βασιλιάς των πόντων
Ο θάνατος ενός ήρωα
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Στρατολόγος
Συλλέκτης
Band of Brothers
Άρχοντας της ηπείρου
Αντικατασκοπία
Αρχιτέκτονας
Εκτός χρόνου
Εμπιστοσύνη
Επίθεση στον εαυτό σου
Επιτυχής κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Νικητής πολέμου
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση
Κατάκτηση του εαυτού σου
Μέντορας
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Επαναλαμβανόμενος θαμώνας
19 mcmour N.W 121
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Card Master
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Band of Brothers
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Ενισχύσεις
Επίθεση στον εαυτό σου
Επίπεδο Paladin
Ληστής
Νικητής πολέμου
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Συλλέκτης
Άρχοντας της ηπείρου
Αντικατασκοπία
Εκτός χρόνου
Εμπιστοσύνη
Επιτυχής κατάκτηση
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Τυχεράκιας
20 Vaterianos N.W 119
Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα
Χρόνια στο Παιχνίδι
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο θάνατος ενός ήρωα
Band of Brothers
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Επιτυχής κατάκτηση
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Ληστής
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Στρατολόγος
Συλλέκτης
Άρχοντας της ηπείρου
Αντικατασκοπία
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Εκτός χρόνου
Εμπιστοσύνη
Επίθεση στον εαυτό σου
Κατάκτηση
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Νικητής πολέμου
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Καταστροφέας τειχών
Ο Στρατηγός
Τυχεράκιας
21 krisos Shhh. 117
Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας
Υποστηρικτής της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Βιβλιοθηκάριος
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή
Ο Στρατηγός
Έμπορος
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Επίθεση στον εαυτό σου
Επίπεδο Paladin
Ληστής
Ο βασιλιάς των πόντων
Ο θάνατος ενός ήρωα
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Στρατολόγος
Συλλέκτης
Band of Brothers
Card Master
Άρχοντας της ηπείρου
Αντικατασκοπία
Εκτός χρόνου
Εμπιστοσύνη
Ενισχύσεις
Επιτυχής κατάκτηση
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Νικητής πολέμου
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Κατάκτηση
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας τειχών
Τυχεράκιας
Φιλάνθρωπος
22   113
Μεγάλη Δύναμη της ημέρας
Ληστής της ημέρας
Βιβλιοθηκάριος
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Band of Brothers
Card Master
Άρχοντας της ηπείρου
Έμπορος
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Κροίσος
Ληστής
Νικητής πολέμου
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Αντικατασκοπία
Εκτός χρόνου
Εμπιστοσύνη
Επίθεση στον εαυτό σου
Επιτυχής κατάκτηση
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Κορυφαίος σκόρερ
Λεηλατητής
Πιστός φίλος
Συλλέκτης
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Τυχεράκιας
23 peppos92 Shhh. 112
Υποστηρικτής της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Ενισχύσεις
Επίθεση στον εαυτό σου
Λεηλατητής
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Αντικατασκοπία
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Επίπεδο Paladin
Επιτυχής κατάκτηση
Ληστής
Νικητής πολέμου
Ο Στρατηγός
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Πιστός φίλος
Συλλέκτης
Band of Brothers
Card Master
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Εκτός χρόνου
Εμπιστοσύνη
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Κροίσος
Μέντορας
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Τυχεράκιας
24   109
Επιθετικός παίκτης της ημέρας
Ληστής της ημέρας
Υποστηρικτής της ημέρας
Χρόνια στο Παιχνίδι
Βιβλιοθηκάριος
Επίθεση στον εαυτό σου
Λεηλατητής
Ο Στρατηγός
Ο θάνατος ενός ήρωα
Στρατολόγος
Band of Brothers
Άρχοντας της ηπείρου
Έμπορος
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Εμπιστοσύνη
Ενισχύσεις
Επίπεδο Paladin
Επιτυχής κατάκτηση
Κορυφαίος σκόρερ
Κροίσος
Ληστής
Ο βασιλιάς των πόντων
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Συλλέκτης
Card Master
Αντικατασκοπία
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Εκτός χρόνου
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Νικητής πολέμου
Πιστός φίλος
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Τυχεράκιας
25 dim68 Shhh. 108
Χρόνια στο Παιχνίδι
Έμπορος
Βιβλιοθηκάριος
Επίπεδο Paladin
Λεηλατητής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;
Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό
Ο Στρατηγός
Card Master
Αντικατασκοπία
Αρχηγός
Αρχιτέκτονας
Ενισχύσεις
Επίθεση στον εαυτό σου
Επιτυχής κατάκτηση
Κροίσος
Ληστής
Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ
Ο βασιλιάς των πόντων
Ο θάνατος ενός ήρωα
Ολοκληρωμένος σπουδαστής
Στρατολόγος
Band of Brothers
Άρχοντας της ηπείρου
Εκτός χρόνου
Εμπιστοσύνη
Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής
Κατάκτηση
Καταστροφέας τειχών
Κορυφαίος σκόρερ
Νικητής πολέμου
Πιστός φίλος
Συλλέκτης
Συμπολεμιστές
Άρχοντας των Αποστολών
Άτυχος
Αρχηγός του Πεδίου Μάχης
Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη
Κατάκτηση του εαυτού σου
Καταστροφέας κτιρίων
Τυχεράκιας
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: