Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 Shhh. 839.166 127 53 2.4 22.854.533 21.966.931 12.839.572
2 Α.Τ 321.920 53 127 0.4 9.475.585 41.367.371 21.876.088
3 N.W. 2.318 1 0 1 29.764 8.790 6.554
4 N.W 0 0 1 0 4.840 54.238 42.211
5 T.B.S 0 0 1 0 21.528 52.552 14.891
Θέση:
Αναζήτηση: