Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 Α.Τ 950.998 120 731 0.2 17.159.806 136.015.650 63.879.745
2 Shhh. 6.603.089 731 120 6.1 79.660.623 42.421.432 23.386.739
3 N.W 0 0 1 0 4.840 54.238 42.211
4 T.B.S 0 0 1 0 21.528 52.552 14.891
5 N.W. 2.318 1 0 1 29.764 8.790 6.554
Θέση:
Αναζήτηση: