Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 Α.Τ 455.474 69 242 0.3 12.608.492 80.355.777 43.597.165
2 Shhh. 1.873.851 242 69 3.5 44.178.900 31.937.816 19.977.339
3 N.W 0 0 1 0 4.840 54.238 42.211
4 T.B.S 0 0 1 0 21.528 52.552 14.891
5 N.W. 2.318 1 0 1 29.764 8.790 6.554
Θέση:
Αναζήτηση: