Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
5 N.W 0 0 1 0 4.840 54.238 42.211
4 T.B.S 0 0 1 0 21.528 52.552 14.891
3 N.W. 2.318 1 0 1 29.764 8.790 6.554
2 Α.Τ 950.998 120 704 0.2 17.159.806 134.868.895 63.753.307
1 Shhh. 6.351.368 704 120 5.9 78.753.030 42.421.432 23.386.739
Θέση:
Αναζήτηση: