Κόσμος 88 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 395
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.732 (17.04 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.721
Χωριά βαρβάρων: 11
Χωριά με bonus: 791
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 163 ημέρες
Χρήστες on-line: 3
Αριθμός μηνυμάτων: 64.250 (162.66 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 4.636 (11.74 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 588 (1.49 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 2.319 (5.87 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 70
Αριθμός παικτών σε φυλές: 271
Συνολικοί πόντοι: 58.082.760 (147.045 ανά παίκτη, 8.628 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.108.604.734
 • 1.200.958.581
 • 1.109.794.321
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 20,015 εκατ.
 • 6,023 εκατ.
 • 13,234 εκατ.
 • 15,381 εκατ.
 • 1,570 εκατ.
 • 5,748 εκατ.
 • 243.428
 • 4,495 εκατ.
 • 779.856
 • 133.010
 • 766
 • 2.542
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 50671
 • 15248
 • 33503
 • 38939
 • 3975
 • 14551
 • 616
 • 11379
 • 1974
 • 337
 • 2
 • 6
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2973
 • 895
 • 1966
 • 2285
 • 233
 • 854
 • 36
 • 668
 • 116
 • 20
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: jimtsik
Η νεότερη φυλή: 222222

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 05:11