Κόσμος 88 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1514
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.292 (3.50 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.241
Χωριά βαρβάρων: 2.051
Χωριά με bonus: 617
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 51 ημέρες
Χρήστες on-line: 129
Αριθμός μηνυμάτων: 35.429 (23.40 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 8.020 (5.30 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 67.429 (44.54 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.640 (1.08 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 110
Αριθμός παικτών σε φυλές: 892
Συνολικοί πόντοι: 9.715.204 (6.417 ανά παίκτη, 1.836 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 58.440.523
 • 70.383.518
 • 56.473.998
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 2,919 εκατ.
 • 1,556 εκατ.
 • 1,669 εκατ.
 • 867.620
 • 413.905
 • 679.514
 • 18.325
 • 307.781
 • 97.582
 • 14.364
 • 1.488
 • 589
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 1928
 • 1028
 • 1102
 • 573
 • 273
 • 449
 • 12
 • 203
 • 64
 • 9
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 552
 • 294
 • 315
 • 164
 • 78
 • 128
 • 3
 • 58
 • 18
 • 3
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Egefalos
Η νεότερη φυλή: -----

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 21:07